Unspoken Feelings

by Jon Jon De Vera  

It all started in just a simple hi! Hoping it’ll not end on a painful goodbye My mind only wants a good friendship but my heart desires a deeper relationship  

The more the time I’m with you The more my feelings get deeper for you The more you stare at my eyes The more I want to hug you tight  

What should I do? Am I falling? Should I stop this to avoid bleeding? Or continue in dreaming And let you hear my unspoken feelings  

I’m hoping that someday These unspoken feelings will be heard I hope that someday You will revolve around my world Making it brighter ‘til the end of my day!

Can we?

by Rogie Ann Ebuenga  


Can we just be true at this time? The pain, hatred and problem we keep inside
Those feelings we always set aside And you can’t do anything nor cry  

Can we just be in love with ourselves? To accept the imperfections we have To forgive multiple times for love ‘Coz, when you love yourself, don’t give up  

Can we not stop hoping for the best? The sweetest smile from those who cried True love from those who get broken And real happiness from those who pretend  

 

OUT OF THE WOODS

by Elaine R. Mateo

I feel empty, I feel lost
Sometimes I get envy, most of the times I get broke
I’m always gloomy, and sleep until dawn How can I escape with these emotions?  

I looked in the mirror and whispered “Am I insane?” Because no one can understand the pain It’s like a bomb that is ready to explode The heartache in my chest, feels like I’m losing control  

So I lay in my bed Feels like I am stuck in my own hell Coated with full of sadness And struggling to find happiness

  Now, I’m still searching for a way To the place where I badly need to escape And do the best that I could To get out of the woods6th of August 2018

by Maripert De Guzman

The quest officially started A new journey is unclosed A new life is about to unfold A dream is about to be fulfilled  

Sitting quietly in this four-sided wall Thinking how can I survive it all Can I surpass or am gonna fall In this college life, they call  

Doing reports, quizzes, and activities simultaneously in all subjects Can make us students sometimes object But as time passes by we will get used to it Because we’ll realize they are doing it for our sake  

We can have our rough times We can stumble sometimes But we can always get up all the time And believing that we can achieve our dreams in time
Unique

by Charry Ann Beltran

Don’t pretend to be someone
you are not
‘Cause you have something
they haven’t got
 Being fake
is a big mistake
You’re tan? You’re fat?
Trust me, you’re beautiful no matter what
Don’t let them
brng you down
Don’t let your face
turn into a frown
 Don’t let yourself fade away
‘Cause you are unique,
Stay that way

Keep Going

by Aira Joi Martinez

Others think I am strong
Because of the smile, I wore all day long
But they did not know
I badly want to let go
 I am trying my best to be happy
But bad thoughts were killing me slowly
I am so empty
Making me lose my sanity
 In the midst of my gloominess
The light appeared in the darkness
Someone reminded me to fight and
Promise me that He will hold my hand so tight
In that battle, I thought I was alone
I am wrong because He was there all along
I am now firm and strong
Thank you, God, for pushing me to keep going on

Broken Piece

by Yasmin Joy P. Balla

You always see her jolly side,
But you don’t see her hidden desires
Her hidden tears behind those eyes,
Because what you see is a lie
When she’s at home
She always stays in her dim room
Staring at the four corners of the wall
Crying silently, hugging her pillow
Thinking when all of this ends
Broken mirror,
She looks at herself daily
But her uncertainty increases immensely
‘Out of shape’, ‘fat’ and ‘ugly’
Those words were still in her memory.
 She woke up early as nothing happened
She’s going to wear that mask again
Not to recognize that she’s in pain
And pretend that everything is okay
 She’s still in the process of searching
Finding her way to that real happiness,
Finding the place where she really belongs
And fix that broken piece.

Tanong ng mga Kolehiyala

ni Janna Rosario

“Anong plano mo pagkatapos mong mag-aral?”
“Saan mo balak magtrabaho pagka-graduate mo?”
“Magte-take ka ba ng board exam para sa tinapos mong kurso?
” “Anong trabaho ang balak mong pasukin sa hinaharap?”
 

Lagi na lang ‘yan ang umaalingawngaw sa mga tainga.
Kung iisipin nga din naman ay nararapat na sila’y may sagot nang makuha.
Ilang sandali na lang ay aakyat na sa entablado
Para kunin ang diplomang pinagtiyagaan ng apat na taon.
 

Kung tatahaking muli ang lahat ng pinagdaanan nating magkakaklase,
Nariyan ang hirap sa aralin, puyat tuwing gabi, pagkabangag sa klase,
Pati na ang halakhakan tuwing wala pa si Sir at kahit pa nandiyan na ang guro.
Hindi ko inakalang ang rotinang ‘yon ay matatagalan natin ng apat na taon.
 

Hindi lang tayo natuto sa apat na sulok ng ating silid gamit ang pisara’t yeso.
Hindi lang mga numero ang natutunan nating malutas gamit ang talapindutan.
Sa apat na taong araw-araw nating kasama ang isa’t isa,
Natuto din tayong magmahal,
magpakumbaba, at maging positibo.
 

Ngunit gaya ng lahat ng bagay na nakasanayanan,
Ang rotinang sa loob ng apat na taon ay lubusang pinagsumikapan
Ang mga mukha at boses ng isa’t isa na tila ba ay atin nang naisaulo
Ay nalalapit nang mauwi sa kawakasan at pagbabago.
 

Kaya’t sa dakong ito ng ating buhay bilang mga kolehiyo,
Sari-sari ang mga tanong na sa isipan ay pumupunta.
Nariyan ang mga tanong tulad ng laging sinasalambit ng iba,
Ngunit sa ibang pagkakataon ay natutuon sa ilan pang mga tanong.
 

“Magkakasama pa rin kaya tayo pagkatapos ng kolehiyo?”
“Sabay-sabay kaya tayong papasa sa board exam para sa kursong ito?”
Mga tanong na nagpapakita na tila ba ay ayaw mawalay,
Ngunit nagpapakita rin ng lungkot sa kabila ng nalalapit na tagumpay.
 

“Ano nga ba ang plano ko pagkatapos ng kolehiyo?”
Tanong na atin nang pinag-iisipan ng tunay,
Tanong na magdidikta sa plano natin sa buhay,
Tanong ng bawat kolehiyala sa puntong ito.

No Place Like You

by Joanna Rosario

A house is to woods and bricks; a home is to love and affection.
A house is a four-wall asylum against plagues and calamities;
A home is a two-arm refuge to life’s woes and griefs.
A house is where your belongings are; a home is to whom your heart belongs.  

Be smart and build your house, not on sand,
So when the rain pours and the wind blows it won’t subside.
Be wise and establish your home with a strong friendship,
So when the problems arrive and the sparks fly it won’t break.

Take your time and choose wisely,
Because you can’t build a house with crappy materials.
Take your time and choose wisely,
Because you can’t establish a home in three months’ time.

We all had someone whom we thought of as a home,
But three months passed and proved to us they were just umbrellas
Who gave us relief in the middle of the pouring rain and the scorching sun
But never the comfort can they give us like a true home of our own.

  When a house gets destroyed, pay someone to build it up for you.
But when a home breaks apart, can I pay him to stay and fix it up with me?
When a house gets destroyed, all that’s broken is the four-wall asylum.
But when a home breaks apart, it’s not just two arms leaving but also a heart breaking.

  So when you build something – whether a house or a home,
Remember to establish it firmly on a solid foundation.
Remind yourself you can’t form something you want to last in a snap.
And if all things fail, remember you could start all over again even for the nth time.

Kakaba- Kabang Pag-Asa

ni Christian Esteban

Puso’y kakaba-kaba sa tuwing ikay nariyan na
Gandang walang kapares, wala ng hahanapin pa
Pag- ibig na dapat di ipahalata
Tuluyang nabulgar na
 

Pag-ibig ko sayo’y tulad ng ulan
Ulan na kaya mong maramdaman
Ngunit di kayang pigilan
Buhos ng ulan, kalakip neto’y pag-ibig
kong walang hanggan  

Pag-ibig na ito ay isang pagpapala Ngunit katapangan tila’y nawawala Ako pa ba ay iyong mamahalin? Pagkat pag-asa sa akin ay tila nawawala   Puso’y humihiling sayo, naway pag-ibig ay pagbigyan
Buong pusong pagmamahal sayo’y iaalay
Ako’y iyong pagkatiwalan, pagbigyan at mahaling tuluyan
Handog kong pagmamahal sayo ating pagsaluhan

  Bigyang pag-asa sa iyong buhay
Bawat sandali’y gagwing espesyal
Ng kakaba-kabang pag-asa’y mapalitan
Kapanatagan sa puso’y sabik maramdaman

Halalan

Hindi ko lubos na maunawaan,
Ano ba talaga ang tunay na dahilan,
At maraming nagnanais na maluklok sa nalalapit na halalan,
Upang mamuno sa ating bayan.
 

Sa mundo ng mga pulitiko,
Akala mo sila ay maamo,
Hihilingin na sila’y iboto,
Gagawin ang lahat para manalo.
 

Isang libo! Isang boto!
Para sa mga taong nagpapaloko!
Hindi man lang ba sumagi sa isip mo?
Kung saan galing ang perang sinuhol sayo.  

Huwag mong sayangin ang iyong boto,
Sa pagpili ng karapat dapat na manalo,
Dahil karapatan mong magkaroon ng magiting na pinuno,
Na kayang gampanan ang responsibilidad ng buong puso.

Goodbye!

by Jon-Jon De Vera

Goodbye signifies not just an ending But a new beginning. It closes a door of a journey from the past And opens new door of adventure for the future!  

For now, we have to say “GOODBYE” On our daily routines. Wear a smile and say HELLO To a new way of living!   Goodbye for those memories of ours, Those late nights, scanning books for many hours. For those long quizzes and exams, Those surprise recitations and memorable programs.  

Ops! Don’t worry my friend, don’t cry! This is just a temporary goodbye! Though we will be separated in miles, Our friendship will last until we die!

You’ll Never See Me Fall

by Yasmin Joy P. Balla

I know how to lose, but I’m not a loser I’ve failed, but I’m not a failure I’m fractured but not broken My heart is broken, but it will mend.  

You may see me struggle, But you won’t see me fall Regardless if I’m weak or strong I’m going to stand tall.  

Everyone says life is easy, But living is not Paths might get blurry, Still, I won’t give up.  

And even though life gets harder, I will never surrender You may see me struggle, But you’ll never see me fallThe Girl She Used To Be

by Charry Ann E. Beltran


She used to be the sun That makes your day lively and bright She used to be the moon and stars That you love to gaze at night  

She used to be the rainbow After the rain She used to be the ocean waves That makes you feel calm and free from pain  

But what have caused her to cry? What have you done to her? You changed the old her Her love turned into anger  

All she felt was hatred All she felt was sorrow All she felt was heartache Is this what she deserves?One Summer Night

by Elaine MateoOne summer night The stars shine bright As I look up in the sky Your hand holding me tight Your touch makes me feel secured Your hugs give me comfort Your kiss is my cure And through your love, you give me your all With an open eyes you looked at me As if I am the only one you see Thinking of our great time together And hoping that this love will be forever

PAGTATAPOS: Panibagong Yugto

ni Yasmin Joy P. Balla

Parang kailan lang, Unang araw pa lang ng pasukan, Pagpapakilala sa harapan, Atin pang pinagtatalunan.   Sa pagdaan ng segundo, minuto, araw, buwan at taon, Ating pagsasamahan ay pinagtibay ng panahon Tawanan, iyakan, tampuhan at sari-sari pang emosyon Na ating pinagsaluhan sa apat na taon.  

Sa wakas ay tapos na ang paghihirap, pagod at puyat, Makakamit na rin ang bunga ng pagsusumikap, Isang bagong yugto na naman ang nasa harapan Patungo sa buhay na pinangarap.  

Sobrang bilis ng panahon, Dumating na ang hinihintay na taon, Dala nito’y panibagong hamon, Hamon na magpapatibay pa sa ating dedikasyon.

Sa Aking Pagtatapos

ni Meryl Santillan


Sa bawat paghakbang ng aking mga paa Patungo sa entabladong tanaw ng aking mga mata Ay mabilis akong sa nakaraan ay nadala Mga taong ginugol sa pag-aaral ay aking nagunita  

At ngayon ako’y narito na nga, tangan aking diploma Sa gitna ng entablado, kasama ang aking ina at ama Nakapinta sa aking labi ang tuwa at saya Kasabay ng mga matang nagpipigil ng luha  

Sa wakas ako ay nakapagtapos na Hirap at sakripisyo nila’y masusuklian na Sa aking pagtatapos ay magsisimula Ang maginhawang buhay para sa aking pamilya

Sa Araw ng Pagtatapos

ni Elaine Mateo  

 
Isang hakbang tungo sa pangarap Isang hakbang nalang sa hinaharap Sa apat na taong puno ng saya’t paghihirap Sa wakas! Tagumpay ating malalasap  

Kung babalikan ating mga alaala Na puno ng lungkot at saya Na nagsilbing gintong pag-asa Upang maharap ang panibagong simula  

  Nawa’y laging baunin ang mga aral Aral na magbibigay ng magandang asal At tandaan lahat ng pangaral Upang magamit at makamit ang parangal   

Sa araw ng pagtatapos, hindi ito ang huli Bagkus ito’y panibagong yugto…at sa araw na magkikitang muli Ating balikan ng tuwa at saya Ang mga masasayang pangyayari ng nakaraan.


Yugto Patungo sa Tagumpay

ni Charry Ann E. Beltran

Elementarya, panahong ika’y isang binhi pa Mga kaalaman mo’y hinuhubog pa Di naglaon nagkaroon ka ng ugat at sanga Maging ang mga daho’y umusbong na  

Sekondarya, kasunod sa elementarya Ang sanga mong dating maliit at mahina Kaunting sagi lang ay parang tutumba Ngayo’y naging malapad at yumayabong pa  

Kolehiyo, isang panibagong yugto Unti-unti ka pang tumitibay at lumalago Handang harapin ang unos na nararanasan mo Umulan man o bumagyo  

At ito na nga ang araw na pinakahihintay Ang marating ang dulo ng tagumpay Mga paghihirap mo’y nagbunga Labis na tuwa ang nadarama Kasabay ng pagtanggap mo sa diploma